• AS CHEMOPRAG, a.s.
 • Na Babě 1526/35
 • 160 00 Praha 6
 • Česká republika
 • Tel.:+420 233 007 111
 • Fax: +420 233 330 355
 • E-mail: info@aschemoprag.cz
CZ EN

Přehled hlavních činností

STUDIE, EXPERTÍZY, ODBORNÉ POSUDKY

 • studie proveditelnosti
 • investiční studie
 • profesní expertní posudky a analýzy

VÝBĚR STAVENIŠTĚ

 • lokalizace dle požadovaných podmínek
 • zjištění a analýza místních podmínek
 • příprava právního ošetření s majiteli
 • technická a právní pomoc při uzavírání smlouvy

ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

 • dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby
 • dokumentace EIA
 • žádost o integrované povolení
 • dokumentace pro stavební povolení
 • kompletní projednání s veřejnoprávními orgány
 • zajištění rozhodnutí o umístění stavby
 • zajištění stavebního povolení stavby

DOKUMENTACE PRO VÝSTAVBU A PROVOZ

 • prováděcí projekt ve všech profesích
 • dokumentace pro individuální zkoušky
 • dokumentace pro komplexní vyzkoušení
 • provozní předpisy

ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK

 • cenové odhady a optimalizace plánu investic
 • dokumentace pro výběr zhotovitele
 • vyhodnocení nabídek a výběr dodavatelů
 • příprava objednávek a smluv
 • nákup materiálů, prací a služeb
 • zajištění přejímacích řízení a kontrola obchodních a finančních činností

DOZOR VÝSTAVBY NA STAVENIŠTI

 • autorský dozor ve všech profesích projektu
 • technický dozor všech činností na staveništi
 • monitoring postupu prací, včetně kontroly časového harmonogramu a „Cash Flow“
 • kontrola kvality

KOLAUDACE A POVOLENÍ K UVEDENÍ DO PROVOZU

 • příprava předepsané dokumentace
 • kompletace všech dokladů a certifikátů
 • řízení prováděných zkoušek
 • řízení komplexního vyzkoušení
 • zajištění povolení pro uvedení do provozu
 • zpracování provozních manuálů a technologických reglementů

REALIZACE INVESTIČNÍCH CELKŮ "NA KLÍČ"

 • průmyslová výstavba provozních souborů a stavebních objektů
 • řízení a technická podpora při uvádění do provozu