• AS CHEMOPRAG, a.s.
  • Na Babě 1526/35
  • 160 00 Praha 6
  • Česká republika
  • Tel.:+420 233 007 111
  • Fax: +420 233 330 355
  • E-mail: info@aschemoprag.cz
CZ EN

Profil společnosti

Společnost AS CHEMOPRAG, a.s., jejíž vlastníky je 5 českých fyzických osob, byla založena v roce 2010 v rámci reorganizace skupiny společností „CHEMOPRAG“ a je nástupnickou organizací společností CHEMOPRAG, s.r.o. a CG Chemoprag Group, s.r.o. s historií od založení první společnosti skupiny v roce 1992.

Společnost AS CHEMOPRAG, a.s. nabízí a zajišťuje komplexní projektové a inženýrské služby ve všech projektově-inženýrských profesích, tzn. technologie, strojní, elektro, měření a regulace a řídící systémy a profesí stavebních, a to převážně vlastními pracovníky a pro všechny stupně projektové přípravy, jak je detailně specifikováno v přehledu hlavních činností společnosti.

Společnost AS CHEMOPRAG, a.s. dále nabízí a zajišťuje realizaci investičních celků a to formou kompletované nebo generální dodávky, tzn. formou „na klíč“, včetně jejich uvádění do trvalého provozu. Hmotné a nehmotné dodávky jsou zajišťovány formou dodavatelského nebo investorského inženýringu pod řízením a koordinací projektových manažerů společnosti.

Společnost AS CHEMOPRAG, a.s. dále nabízí a zajišťuje ve spolupráci s výzkumnými ústavy, vysokými školami, vědecko-výzkumnými centry a majiteli patentů transfer technologií z výsledků výzkumu či jednotek pilotních měřítek do průmyslového užití.

Společnost AS CHEMOPRAG, a.s. je členem Sdružení pro zahraniční investice - AFI, Svazu chemického průmyslu, Asociace malých a středních podniků a dalších odborných asociací. Společnost je vybavena ve všech projektově-inženýrských profesích veškerými autorizacemi a certifikacemi nezbytnými pro výkon projektově-inženýrských služeb ve výstavbě technologických a stavebních průmyslových investičních celků.

Společnost AS CHEMOPRAG, a.s. má kanceláře v Praze a Plzni.

Společnost AS CHEMOPRAG, a.s. poskytuje služby kromě českého jazyka, převážně v jazyce anglickém, a kromě území ČR i v mezinárodních kooperacích v Evropě, v Asii (Saudská Arábie), v Africe (Egypt).