Reference

Uvedené reference společnosti AS CHEMOPRAG, a.s. jsou převážně přímé reference v chemickém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu, včetně skladů toxických a hořlavých látek, dále reference v lehkém průmyslu, stavbách občanské vybavenosti a energetice pro investory působící jak v ČR, tak mezinárodně.

Veškerá práva k obsahu těchto stránek a všem jeho částem, včetně fotografií, textů, schémat nebo výkresů má společnosti AS CHEMOPRAG, a.s. Obsah těchto stránek ani žádné jeho části nesmějí být užity jakoukoliv osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti AS CHEMOPRAG, a.s.

Kliknutím na náhled zvětšíte obrázek.